1935-09-09 Briefwisseling Menno ter Braak – Bertus Meijer

Briefwisseling Menno ter Braak – Bertus Meijer

 

Bertus Meijer  aan
Menno ter Braak
R’dam 9-9-’35

 

Bertus Meijer
Rozegaarde 28
Rotterdam zuid.

 

Aan den heer
Dr. Menno ter Braak
redacteur van ‘FORUM’
Pomonaplein 22 den Haag.

 

Zeer geachte heer,
Voor eenige weken, zond ik den heer V. van Vriesland eenige van mijn verhalen ter lezing. Ik ontving van hem toen een vriendelijk briefje (waarvoor ik dankbaar ben) waarin hij mij mededeelde, dat mijn werk z.i. stellig van talent getuigde.
Ik schrijf U dit slechts, om dat U ongetwijfeld mijn naam niet zult kennen (ik publiceerde tot nu alleen een bundel novellen) en ik toch gaarne zou zien, dat U de twee hierbij ingesloten verhalen zoudt willen lezen, en beoordeelen of ze voor plaatsing in het tijdschrift ‘FORUM’ in aanmerking zouden kunnen komen.
Het eene verhaal, een herinnering, is de verbeelde indruk, die destijds de film ‘Het kabinet van dr. Caligari’ als kind op me maakte. De andere schets probeert een beeld te geven van de wanhoopstoestand van de tegenwoordige jeugd, die ik als werkloos arbeider van zeer nabij waarneem.
Ik hoop zeer, dat U een van mijn inzendingen voor plaatsing geschikt acht.
In afwachting op Uw beslissing,
Hoogachtend
Bertus Meijer  P.S. Postzegel en envelop voor retour zijn bijgesloten.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum